ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ και ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

Ο καθορισμός των κατηγοριών των καιρικών φαινομένων και η επιλογή των συγκεκριμένων περιπτώσεων σε κάθε κατηγορία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τελευταίο Κλιματικό Δελτίο

Ο Μάρτιος καταχωρήθηκε ως ένας ακόμα ζεστός μήνας για τη χώρα μας αφού οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν αρκετά πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε όλες τις περιοχές.
Αντίθετα οι τιμές υετού ήταν γενικά χαμηλότερες από τις κανονικές σχεδόν παντού...

Κλιματικό Δελτίο Μαρτίου 2024

Περισσότερα Κλιματικά Δελτία

Διαθέσιμα Κλιματικά Δελτία μέσω της Ιστοσελίδας από Ιανουάριο του 2016