Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΝΟΤΙΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ