Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ