Εικόνα Radar: 12.01.2019 09:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-19 21:00