Εικόνα Radar: 12.01.2019 11:05 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-19 03:00