Εικόνα Radar: 12.02.2019 02:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-18 19:15