Εικόνα Radar: 12.02.2019 11:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-02-19 00:00