Εικόνα Radar: 15.05.2019 12:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-12 05:30