Εικόνα Radar: 15.05.2019 13:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-05-22 08:45