Εικόνα Radar: 12.06.2019 09:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-19 16:15