Εικόνα Radar: 12.06.2019 23:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-11 21:30