Εικόνα Radar: 13.06.2019 00:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-11 21:30