Εικόνα Radar: 11.07.2019 22:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-22 08:00