Εικόνα Radar: 11.07.2019 23:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 15:00