Εικόνα Radar: 12.07.2019 07:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-22 08:00