Εικόνα Radar: 12.07.2019 10:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 13:45