Εικόνα Radar: 12.07.2019 12:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 15:00