Εικόνα Radar: 12.07.2019 14:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 14:00