Εικόνα Radar: 12.07.2019 17:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-05-29 15:45