Εικόνα Radar: 11.09.2019 09:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-16 10:45