Εικόνα Radar: 11.09.2019 10:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-11 22:00