Εικόνα Radar: 11.09.2019 10:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-07-06 20:45