Εικόνα Radar: 11.09.2019 11:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-09-18 13:00