Εικόνα Radar: 11.09.2019 13:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-06-03 07:15