Εικόνα Radar: 09.10.2019 10:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-17 11:00