Εικόνα Radar: 08.11.2019 10:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-18 08:00