Εικόνα Radar: 09.11.2019 08:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-18 07:45