Εικόνα Radar: 14.02.2020 10:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-19 13:45