Εικόνα Radar: 17.07.2019 16:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 16:00