ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ για τη METAREA 3 (E)

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:10/12/23 22:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 438 - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023/2200 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 10-12-23/15 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1009 ΣΤΟ ΜΠΟΥΤ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 11/03 UTC. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1020 ΜΕ 1022
ΣΤΟ ΓΚΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΛΙΤΑ, ΓΚΑΜΠΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΙΔΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.20
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/04 UTC
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8 ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.30
ΑΠΟ 11/01 ΜΕΧΡΙ 11/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο