ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:18/12/18 22:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 486 - ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018/2200 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 18-12-18/15 UTC
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 1008 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1011 ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ ΣΤΙΣ 19/00 UTC. ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1012 ΣΤΟ
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ

ΜΠΟΥΤ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 18/24 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 19/01 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 23.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 19/01 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/04 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00, ΘΡΑΚΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ
24.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 19/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9, ΑΠΟ 19/01 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 19/06 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 19/07 7 Η 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 19/07 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΑΠΟ 19/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΑΠΟ 19/07 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 34.00
ΑΠΟ 19/04 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 19/04 ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 19/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο