ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 172020Z VRB02KT 9999 FEW020 13/10 Q1012 RMK BKN180 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 172000Z 03008KT CAVOK 10/M00 Q1023 NOSIG=