ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 270650Z 31010KT 9999 SCT025 07/M03 Q1004 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270630Z 22006KT 3000 -DZ BR BKN004 02/02 Q1014 TEMPO2500 DZ BKN003=