ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 030820Z VRB03KT 9999 -DZ FEW025 BKN040 12/05 Q1017 RMK BKN080 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 030830Z AUTO 32008KT 290V350 9999 FEW015 OVC072 10/07Q1018=