ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 071200Z AUTO 00000KT //// // ////// 27/21 Q1004 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LKPR 071200Z 24012KT 9999 FEW043 17/07 Q1020 NOSIG=