ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 200900Z VRB02KT 9999 FEW020 21/12 Q1022 RMK FEW080 SCT180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LKPR 200930Z 04003KT 360V090 5000 BR FEW007 OVC014 05/03 Q1017NOSIG=