ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 261100Z 12025KT 9999 FEW015 SCT025 17/// Q1012 RMK BKN080 R13 12025G33KT R31 12015G22KT 080V160=

EUROPEAN AIRPORTS CODES