ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGRX 191450Z 00000KT 9999 BKN025 15/09 Q1017 RMK SCT180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 191430Z 25010KT 8000 -RA BKN026 BKN040 09/05 Q1026 NOSIG=