ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSA 220250Z 00000KT 9999 -RA FEW018TCU BKN025 BKN080 15/14 Q1020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 220300Z 19004KT 170V230 CAVOK 14/13 Q1011 NOSIG=