ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGLR 271700Z 2718/2803 02008KT 8000 SCT025 SCT080 BECMG 2722/2724 4000 BR SCT006 SCT020 PROB30 TEMPO 2802/2803 0800 FG BKN006=

EUROPEAN AIRPORTS CODES