ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elliniko (Elliniko) Longitute (Lon): 23.742 Latitute (Lat): 37.89 Altitute (Alt): 43m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/12/2019 10:00 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3300)
2b (6kt)
15/12/2019 09:00 16oC (60.8oF) 76%
NW (3200)
3b (7kt)
15/12/2019 08:00 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 07:00 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 06:00 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 05:30 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 05:00 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
15/12/2019 04:30 13oC (55.4oF) 87%
N (3600)
2b (4kt)
15/12/2019 04:00 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 03:30 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
15/12/2019 03:00 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 02:30 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
2b (5kt)
15/12/2019 02:00 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 01:30 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/12/2019 01:00 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours