ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.552 Latitute (Lat): 38.068 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/06/2020 09:50 24oC (75.2oF) 60% /// ///
05/06/2020 09:20 24oC (75.2oF) 60% /// ///
05/06/2020 08:50 24oC (75.2oF) 60% /// ///
05/06/2020 08:20 24oC (75.2oF) 60% /// ///
05/06/2020 07:50 23oC (73.4oF) 64% /// ///
05/06/2020 07:20 23oC (73.4oF) 60% /// ///
05/06/2020 06:50 22oC (71.6oF) 64% /// ///
05/06/2020 06:20 22oC (71.6oF) 64% /// ///
05/06/2020 05:50 21oC (69.8oF) 63% /// ///
05/06/2020 05:20 20oC (68.0oF) 63% /// ///
05/06/2020 04:50 18oC (64.4oF) 77% /// ///
05/06/2020 04:20 17oC (62.6oF) 77% /// ///
05/06/2020 03:50 15oC (59.0oF) 87% /// ///
05/06/2020 03:20 15oC (59.0oF) 82% /// ///
05/06/2020 02:50 15oC (59.0oF) 82% /// ///

Station Observations for the last 24 hours