ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/10/2020 07:00 17oC (62.6oF) 67% CALM
29/10/2020 06:00 17oC (62.6oF) 67%
WNW (3000)
3b (7kt)
27/10/2020 15:00 22oC (71.6oF) 49% CALM
27/10/2020 14:00 23oC (73.4oF) 43% CALM
27/10/2020 13:00 23oC (73.4oF) 43% CALM
27/10/2020 12:00 23oC (73.4oF) 43% CALM
27/10/2020 11:00 23oC (73.4oF) 43% CALM
27/10/2020 10:00 23oC (73.4oF) 46% CALM
27/10/2020 09:00 22oC (71.6oF) 49% CALM
27/10/2020 08:00 19oC (66.2oF) 55% CALM
27/10/2020 07:00 17oC (62.6oF) 58% CALM
24/10/2020 14:00 27oC (80.6oF) 27% CALM
24/10/2020 13:00 27oC (80.6oF) 27% CALM
24/10/2020 12:00 26oC (78.8oF) 29% CALM
22/10/2020 15:00 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0300)
2b GUSTS 4b (5ktG16kt)

Station Observations for the last 24 hours