ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 16:00 22oC (71.6oF) 52% CALM
03/06/2020 14:00 22oC (71.6oF) 52% CALM
03/06/2020 13:00 22oC (71.6oF) 52% CALM
03/06/2020 12:00 22oC (71.6oF) 52% CALM
03/06/2020 11:00 23oC (73.4oF) 46%
SSW (2100)
2b (5kt)
03/06/2020 10:00 25oC (77.0oF) 35% CALM
03/06/2020 09:00 24oC (75.2oF) 35% CALM
03/06/2020 08:00 23oC (73.4oF) 37% CALM
03/06/2020 07:00 22oC (71.6oF) 34% CALM
03/06/2020 06:00 22oC (71.6oF) 34%
W (2700)
2b (5kt)
02/06/2020 16:00 22oC (71.6oF) 45% CALM
02/06/2020 15:00 22oC (71.6oF) 45% CALM
02/06/2020 14:00 22oC (71.6oF) 45% CALM
02/06/2020 13:00 23oC (73.4oF) 40% CALM
02/06/2020 12:00 24oC (75.2oF) 37% CALM

Station Observations for the last 24 hours