ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2022 14:20 29oC (84.2oF) 28%
ESE (1100)
2b (6kt)
23/05/2022 13:50 29oC (84.2oF) 28%
SE (1300)
3b (8kt)
23/05/2022 13:20 29oC (84.2oF) 32%
E (1000)
3b (8kt)
23/05/2022 12:50 29oC (84.2oF) 30%
E (0800)
3b (9kt)
23/05/2022 12:20 30oC (86.0oF) 28%
E (0900)
3b (8kt)
23/05/2022 11:50 30oC (86.0oF) 28%
E (0900)
3b (8kt)
23/05/2022 11:20 30oC (86.0oF) 28%
ENE (0600)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
23/05/2022 10:50 29oC (84.2oF) 28%
ENE (0700)
2b (6kt)
23/05/2022 10:20 29oC (84.2oF) 30%
E (0800)
3b (8kt)
23/05/2022 09:50 29oC (84.2oF) 30%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/05/2022 09:20 28oC (82.4oF) 36%
E (0900)
3b (7kt)
23/05/2022 08:50 28oC (82.4oF) 38%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/05/2022 08:20 28oC (82.4oF) 36%
E (1000)
2b (6kt)
23/05/2022 07:50 28oC (82.4oF) 36%
E (0800)
2b (4kt)
23/05/2022 07:20 26oC (78.8oF) 41%
E (0900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours