ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/04/2021 19:50 14oC (57.2oF) 76%
NNE (0300)
2b (5kt)
17/04/2021 19:20 14oC (57.2oF) 76%
ENE (0600)
2b (6kt)
17/04/2021 18:50 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
17/04/2021 18:20 14oC (57.2oF) 76%
ENE (0700)
2b (4kt)
17/04/2021 17:50 14oC (57.2oF) 76%
E (0800)
2b (6kt)
17/04/2021 17:20 14oC (57.2oF) 76%
E (0800)
3b (8kt)
17/04/2021 16:50 15oC (59.0oF) 71%
NE (0500)
4b (15kt)
17/04/2021 16:20 15oC (59.0oF) 71%
NE (0500)
5b (18kt)
17/04/2021 15:50 16oC (60.8oF) 67%
NE (0500)
5b (18kt)
17/04/2021 15:20 16oC (60.8oF) 67%
NE (0500)
4b (15kt)
17/04/2021 14:50 16oC (60.8oF) 67%
NE (0500)
5b (18kt)
17/04/2021 14:20 17oC (62.6oF) 67%
NNE (0300)
5b (17kt)
17/04/2021 13:50 18oC (64.4oF) 63%
NNE (0300)
5b (17kt)
17/04/2021 13:20 18oC (64.4oF) 59%
NNE (0300)
4b (16kt)
17/04/2021 12:50 19oC (66.2oF) 59%
NE (0400)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours