ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 05:50 27oC (80.6oF) 36%
N (3500)
3b (8kt)
19/07/2019 05:20 26oC (78.8oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
19/07/2019 04:50 24oC (75.2oF) 40% VARIABLE 1b (1kt)
19/07/2019 04:20 23oC (73.4oF) 43% VARIABLE 1b (2kt)
19/07/2019 03:50 22oC (71.6oF) 45% VARIABLE 1b (1kt)
19/07/2019 03:20 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
19/07/2019 02:50 17oC (62.6oF) 72% CALM
19/07/2019 02:20 18oC (64.4oF) 63%
WNW (2900)
1b (3kt)
19/07/2019 01:50 18oC (64.4oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
19/07/2019 01:20 19oC (66.2oF) 59% CALM
19/07/2019 00:50 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
19/07/2019 00:20 20oC (68.0oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
18/07/2019 23:50 20oC (68.0oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
18/07/2019 23:20 21oC (69.8oF) 48%
NW (3200)
1b (3kt)
18/07/2019 22:50 21oC (69.8oF) 48% CALM

Station Observations for the last 24 hours