ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 05:20 10oC (50.0oF) 70%
NE (0500)
2b (5kt)
03/04/2020 04:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
2b (4kt)
03/04/2020 04:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 03:50 8oC (46.4oF) 75%
W (2600)
1b (3kt)
03/04/2020 03:20 9oC (48.2oF) 70%
NE (0500)
2b (5kt)
03/04/2020 02:50 8oC (46.4oF) 75%
WSW (2400)
1b (2kt)
03/04/2020 02:20 7oC (44.6oF) 81%
W (2800)
1b (3kt)
03/04/2020 01:50 7oC (44.6oF) 75%
WNW (2900)
1b (3kt)
03/04/2020 01:20 6oC (42.8oF) 80%
W (2800)
2b (4kt)
03/04/2020 00:50 6oC (42.8oF) 75%
W (2700)
1b (3kt)
03/04/2020 00:20 6oC (42.8oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
02/04/2020 23:50 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
02/04/2020 23:20 6oC (42.8oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
02/04/2020 22:50 7oC (44.6oF) 75% CALM
02/04/2020 22:20 7oC (44.6oF) 70%
E (0900)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours