ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 22:20 20oC (68.0oF) 45%
NNW (3400)
2b (5kt)
14/07/2020 21:50 22oC (71.6oF) 40%
NW (3200)
2b (5kt)
14/07/2020 21:20 21oC (69.8oF) 42%
NW (3100)
2b (4kt)
14/07/2020 20:50 21oC (69.8oF) 42%
WNW (2900)
1b (3kt)
14/07/2020 20:20 21oC (69.8oF) 42%
N (3500)
2b (5kt)
14/07/2020 19:50 22oC (71.6oF) 37%
NNW (3400)
2b (6kt)
14/07/2020 19:20 22oC (71.6oF) 40%
N (3600)
3b (7kt)
14/07/2020 18:50 22oC (71.6oF) 45%
NNE (0200)
3b (7kt)
14/07/2020 18:20 23oC (73.4oF) 43%
NNE (0300)
2b (6kt)
14/07/2020 17:50 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0200)
3b (8kt)
14/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 35%
N (0100)
3b (9kt)
14/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 35%
N (0100)
4b (15kt)
14/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 33%
N (3600)
4b (15kt)
14/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 33%
N (0100)
5b (17kt)
14/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 36%
N (3600)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours