ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2021 17:20 17oC (62.6oF) 51%
N (3600)
3b (8kt)
23/09/2021 16:50 18oC (64.4oF) 51%
N (3600)
3b (8kt)
23/09/2021 16:20 18oC (64.4oF) 51%
N (3600)
3b (9kt)
23/09/2021 15:50 19oC (66.2oF) 48%
N (0100)
4b (14kt)
23/09/2021 15:20 19oC (66.2oF) 45%
N (0100)
4b (12kt)
23/09/2021 14:50 19oC (66.2oF) 45%
NNE (0200)
4b (15kt)
23/09/2021 14:20 20oC (68.0oF) 45%
NE (0400)
5b (18kt)
23/09/2021 13:50 20oC (68.0oF) 42%
NE (0400)
5b (19kt)
23/09/2021 13:20 20oC (68.0oF) 45%
NNE (0300)
5b (20kt)
23/09/2021 12:50 20oC (68.0oF) 45%
NNE (0200)
5b (18kt)
23/09/2021 12:20 19oC (66.2oF) 51%
NNE (0200)
4b (16kt)
23/09/2021 11:50 19oC (66.2oF) 51%
NNE (0300)
5b (18kt)
23/09/2021 11:20 19oC (66.2oF) 51%
N (3500)
4b (11kt)
23/09/2021 10:50 18oC (64.4oF) 55%
N (0100)
4b (15kt)
23/09/2021 10:20 19oC (66.2oF) 51%
N (0100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours