ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2019 00:20 14oC (57.2oF) 93%
NW (3200)
1b (2kt)
17/11/2019 23:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
17/11/2019 23:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
17/11/2019 22:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
17/11/2019 22:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
17/11/2019 21:50 16oC (60.8oF) 93%
SSE (1600)
1b (3kt)
17/11/2019 21:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
17/11/2019 20:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
17/11/2019 20:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
17/11/2019 19:50 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
17/11/2019 19:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
17/11/2019 19:05 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
17/11/2019 18:50 17oC (62.6oF) 82%
NNE (0300)
1b (2kt)
17/11/2019 18:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
17/11/2019 17:50 18oC (64.4oF) 77%
NNW (3400)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours