ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 16:50 20oC (68.0oF) 27%
N (3500)
4b (11kt)
21/09/2019 16:20 21oC (69.8oF) 26%
N (3600)
4b (14kt)
21/09/2019 15:50 21oC (69.8oF) 28%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
21/09/2019 15:20 22oC (71.6oF) 28%
N (0100)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
21/09/2019 14:50 22oC (71.6oF) 28%
N (0100)
5b (18kt)
21/09/2019 14:20 23oC (73.4oF) 30%
NE (0400)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
21/09/2019 13:50 23oC (73.4oF) 30%
NE (0400)
6b (24kt)
21/09/2019 13:20 22oC (71.6oF) 32%
NE (0500)
6b (24kt)
21/09/2019 12:50 23oC (73.4oF) 28%
NE (0400)
6b (24kt)
21/09/2019 12:20 23oC (73.4oF) 30%
NE (0400)
6b (25kt)
21/09/2019 11:50 23oC (73.4oF) 30%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
21/09/2019 11:20 23oC (73.4oF) 30%
N (0100)
5b (19kt)
21/09/2019 10:50 23oC (73.4oF) 30%
NNE (0200)
5b (21kt)
21/09/2019 10:20 22oC (71.6oF) 32%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
21/09/2019 09:50 22oC (71.6oF) 32%
N (0100)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)

Station Observations for the last 24 hours