ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 07:50 10oC (50.0oF) 53% VARIABLE 1b (1kt)
02/02/2023 07:20 8oC (46.4oF) 56%
SW (2300)
1b (3kt)
02/02/2023 06:50 6oC (42.8oF) 65% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 06:20 3oC (37.4oF) 74%
W (2700)
2b (5kt)
02/02/2023 05:50 4oC (39.2oF) 69%
W (2700)
1b (2kt)
02/02/2023 05:20 4oC (39.2oF) 69% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 04:50 4oC (39.2oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 04:20 2oC (35.6oF) 69% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 03:50 1oC (33.8oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 03:20 2oC (35.6oF) 69% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 02:50 6oC (42.8oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 02:20 5oC (41.0oF) 60%
NNE (0300)
2b (5kt)
02/02/2023 01:50 3oC (37.4oF) 69%
SSW (2100)
2b (6kt)
02/02/2023 01:20 3oC (37.4oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 00:50 2oC (35.6oF) 74% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours