ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/10/2020 20:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
1b (3kt)
27/10/2020 20:20 13oC (55.4oF) 93%
NW (3200)
1b (2kt)
27/10/2020 19:50 14oC (57.2oF) 87%
N (3600)
1b (2kt)
27/10/2020 19:20 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
27/10/2020 18:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/10/2020 18:20 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
27/10/2020 17:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
27/10/2020 17:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
27/10/2020 16:50 18oC (64.4oF) 77%
WSW (2400)
2b (4kt)
27/10/2020 16:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
27/10/2020 15:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/10/2020 15:20 21oC (69.8oF) 59%
S (1900)
2b (4kt)
27/10/2020 14:50 22oC (71.6oF) 56%
SSW (2000)
2b (6kt)
27/10/2020 14:20 23oC (73.4oF) 52%
SSW (2000)
3b (7kt)
27/10/2020 13:50 23oC (73.4oF) 52%
NW (3200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours