ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 07:20 8oC (46.4oF) 56%
NW (3200)
2b (5kt)
24/01/2020 06:50 7oC (44.6oF) 60%
NW (3200)
2b (5kt)
24/01/2020 06:20 7oC (44.6oF) 56%
NW (3100)
2b (4kt)
24/01/2020 05:50 7oC (44.6oF) 60%
NW (3100)
2b (4kt)
24/01/2020 05:20 7oC (44.6oF) 56%
NW (3200)
2b (6kt)
24/01/2020 04:50 7oC (44.6oF) 56%
NW (3200)
2b (5kt)
24/01/2020 04:20 7oC (44.6oF) 60%
NNW (3400)
2b (5kt)
24/01/2020 03:50 7oC (44.6oF) 60%
NNW (3300)
2b (4kt)
24/01/2020 03:20 6oC (42.8oF) 65%
N (3600)
2b (4kt)
24/01/2020 02:50 7oC (44.6oF) 60%
N (3600)
2b (6kt)
24/01/2020 02:20 7oC (44.6oF) 60%
NNE (0300)
3b (8kt)
24/01/2020 01:50 8oC (46.4oF) 56%
NE (0400)
3b (10kt)
24/01/2020 01:20 8oC (46.4oF) 56%
NNE (0200)
3b (10kt)
24/01/2020 00:50 8oC (46.4oF) 56%
NNE (0300)
3b (10kt)
24/01/2020 00:20 9oC (48.2oF) 53%
NNE (0300)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours