ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2019 20:50 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3300)
1b (3kt)
24/05/2019 20:20 19oC (66.2oF) 59%
N (0100)
1b (3kt)
24/05/2019 19:50 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
24/05/2019 19:20 18oC (64.4oF) 72%
SSW (2100)
2b (5kt)
24/05/2019 18:20 19oC (66.2oF) 67%
SSW (2100)
3b (8kt)
24/05/2019 17:50 19oC (66.2oF) 63%
SSW (2100)
2b (6kt)
24/05/2019 17:20 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
24/05/2019 16:50 20oC (68.0oF) 67%
SE (1300)
2b (5kt)
24/05/2019 16:20 21oC (69.8oF) 63%
E (1000)
3b (7kt)
24/05/2019 15:50 21oC (69.8oF) 59%
E (1000)
3b (7kt)
24/05/2019 15:20 21oC (69.8oF) 59%
E (1000)
3b (7kt)
24/05/2019 14:50 24oC (75.2oF) 43%
ESE (1200)
3b (7kt)
24/05/2019 14:20 23oC (73.4oF) 46%
SE (1400)
2b (5kt)
24/05/2019 13:50 23oC (73.4oF) 49%
SE (1300)
2b (6kt)
24/05/2019 13:20 21oC (69.8oF) 55%
E (1000)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours