ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2021 13:20 18oC (64.4oF) 44%
WSW (2500)
3b (9kt)
25/01/2021 12:50 18oC (64.4oF) 48%
SW (2200)
4b (11kt)
25/01/2021 12:20 18oC (64.4oF) 41%
WSW (2400)
4b (11kt)
25/01/2021 11:50 18oC (64.4oF) 39%
WSW (2400)
4b (15kt)
25/01/2021 11:20 18oC (64.4oF) 39%
WSW (2400)
4b (15kt)
25/01/2021 10:50 17oC (62.6oF) 41%
WSW (2400)
4b (16kt)
25/01/2021 10:20 17oC (62.6oF) 47%
SW (2300)
4b (14kt)
25/01/2021 09:50 17oC (62.6oF) 47%
SW (2300)
4b (14kt)
25/01/2021 09:20 16oC (60.8oF) 58%
SW (2200)
4b (11kt)
25/01/2021 08:50 16oC (60.8oF) 54%
SW (2300)
5b (18kt)
25/01/2021 08:20 16oC (60.8oF) 58%
SW (2200)
4b (16kt)
25/01/2021 07:50 16oC (60.8oF) 58%
SW (2200)
4b (13kt)
25/01/2021 07:20 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
3b (10kt)
25/01/2021 06:50 15oC (59.0oF) 71%
SW (2200)
3b (9kt)
25/01/2021 06:20 14oC (57.2oF) 71%
SSW (2100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours