ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/12/2023 22:50 10oC (50.0oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
10/12/2023 22:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
10/12/2023 21:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
10/12/2023 21:20 10oC (50.0oF) 87%
NW (3200)
1b (2kt)
10/12/2023 20:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 20:20 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 19:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
10/12/2023 19:20 10oC (50.0oF) 81%
N (3500)
1b (2kt)
10/12/2023 18:20 10oC (50.0oF) 81%
NW (3200)
1b (1kt)
10/12/2023 17:50 10oC (50.0oF) 76% CALM
10/12/2023 17:20 11oC (51.8oF) 76% CALM
10/12/2023 16:50 11oC (51.8oF) 76%
SSE (1500)
1b (2kt)
10/12/2023 16:20 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 15:50 12oC (53.6oF) 71%
S (1900)
1b (3kt)
10/12/2023 15:20 13oC (55.4oF) 62%
SSW (2100)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours