ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2022 23:00 1oC (33.8oF) 55%
W (2800)
2b (4kt)
25/01/2022 22:30 2oC (35.6oF) 55%
WNW (2900)
2b (5kt)
25/01/2022 22:00 1oC (33.8oF) 59%
W (2800)
1b (3kt)
25/01/2022 21:30 0oC (32.0oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
25/01/2022 21:00 1oC (33.8oF) 51% VARIABLE 1b (2kt)
25/01/2022 20:30 1oC (33.8oF) 51%
WNW (3000)
1b (3kt)
25/01/2022 20:00 1oC (33.8oF) 55%
WNW (3000)
2b (5kt)
25/01/2022 19:30 1oC (33.8oF) 55%
NW (3100)
2b (5kt)
25/01/2022 19:00 1oC (33.8oF) 55%
NW (3200)
2b (5kt)
25/01/2022 18:30 1oC (33.8oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
25/01/2022 18:00 0oC (32.0oF) 64%
WNW (2900)
1b (3kt)
25/01/2022 17:30 0oC (32.0oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
25/01/2022 17:00 0oC (32.0oF) 69% VARIABLE 1b (2kt)
25/01/2022 16:30 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
25/01/2022 16:00 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours