ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2022 12:00 27oC (80.6oF) 57%
E (0900)
2b (4kt)
30/09/2022 11:20 28oC (82.4oF) 57%
ESE (1200)
1b (3kt)
30/09/2022 10:50 26oC (78.8oF) 64% CALM
30/09/2022 10:20 26oC (78.8oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2022 09:30 25oC (77.0oF) 68%
NNE (0200)
2b (4kt)
30/09/2022 08:30 25oC (77.0oF) 68%
N (0100)
2b (4kt)
30/09/2022 06:30 25oC (77.0oF) 64% CALM
30/09/2022 03:30 22oC (71.6oF) 77% CALM
30/09/2022 02:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
30/09/2022 02:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
30/09/2022 01:50 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2022 01:30 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2022 00:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
30/09/2022 00:30 23oC (73.4oF) 77% CALM
30/09/2022 00:00 23oC (73.4oF) 77%
SW (2200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours