ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 08:20 7oC (44.6oF) 60% CALM
02/02/2023 07:50 5oC (41.0oF) 65% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 07:20 4oC (39.2oF) 64%
E (1000)
1b (2kt)
02/02/2023 06:50 2oC (35.6oF) 74%
E (1000)
1b (3kt)
02/02/2023 06:20 0oC (32.0oF) 86%
ESE (1200)
1b (3kt)
02/02/2023 05:50 0oC (32.0oF) 86%
ESE (1200)
2b (5kt)
02/02/2023 05:20 0oC (32.0oF) 80%
ESE (1100)
2b (4kt)
02/02/2023 04:50 0oC (32.0oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 04:20 0oC (32.0oF) 80%
E (1000)
2b (5kt)
02/02/2023 03:50 1oC (33.8oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 03:20 1oC (33.8oF) 74%
SE (1300)
1b (3kt)
02/02/2023 02:50 1oC (33.8oF) 74%
ESE (1100)
2b (4kt)
02/02/2023 02:20 1oC (33.8oF) 74% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 01:50 3oC (37.4oF) 64%
ESE (1200)
2b (6kt)
02/02/2023 00:50 1oC (33.8oF) 74%
E (1000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours