ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/12/2023 23:50 6oC (42.8oF) 100%
E (1000)
2b (4kt)
10/12/2023 23:20 6oC (42.8oF) 100%
E (1000)
2b (4kt)
10/12/2023 22:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2023 22:20 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 21:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 21:20 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 20:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 20:20 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
10/12/2023 19:50 8oC (46.4oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
10/12/2023 19:20 8oC (46.4oF) 87%
ESE (1100)
2b (5kt)
10/12/2023 18:50 8oC (46.4oF) 87%
ESE (1100)
2b (5kt)
10/12/2023 18:20 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2023 17:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2023 17:20 11oC (51.8oF) 71%
NNE (0200)
2b (4kt)
10/12/2023 16:50 11oC (51.8oF) 71%
NW (3100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours