ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 08:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 08:20 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 07:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 06:50 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 06:20 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 05:50 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 05:20 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 04:50 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 04:20 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 03:50 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 03:20 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 02:50 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 02:20 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 01:50 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 01:20 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours