ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2021 15:20 6oC (42.8oF) 48%
NNW (3300)
4b (14kt)
19/01/2021 14:50 6oC (42.8oF) 48%
NNW (3300)
4b (16kt)
19/01/2021 14:20 7oC (44.6oF) 45%
NW (3200)
5b (20kt)
19/01/2021 13:50 7oC (44.6oF) 48%
NNW (3300)
5b (19kt)
19/01/2021 13:20 7oC (44.6oF) 45%
NNW (3300)
5b (18kt)
19/01/2021 12:50 7oC (44.6oF) 45%
NNW (3300)
5b (20kt)
19/01/2021 12:20 6oC (42.8oF) 48%
NNW (3300)
5b (18kt)
19/01/2021 11:50 5oC (41.0oF) 52%
WNW (2900)
4b (12kt)
19/01/2021 11:20 4oC (39.2oF) 51%
WNW (2900)
3b (10kt)
19/01/2021 10:50 3oC (37.4oF) 51%
WNW (2900)
4b (12kt)
19/01/2021 10:20 3oC (37.4oF) 55%
WNW (2900)
4b (11kt)
19/01/2021 09:50 3oC (37.4oF) 44%
N (3500)
3b (8kt)
19/01/2021 09:20 3oC (37.4oF) 44%
NNW (3300)
4b (16kt)
19/01/2021 08:50 2oC (35.6oF) 55%
NW (3100)
5b (18kt)
19/01/2021 08:20 2oC (35.6oF) 51%
NW (3200)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours