ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 17:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
23/10/2021 17:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
23/10/2021 16:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
23/10/2021 16:20 18oC (64.4oF) 77%
SE (1400)
2b (5kt)
23/10/2021 15:50 19oC (66.2oF) 72%
SW (2300)
1b (3kt)
23/10/2021 15:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 14:50 21oC (69.8oF) 68%
WNW (3000)
1b (3kt)
23/10/2021 14:20 21oC (69.8oF) 68%
WNW (3000)
1b (3kt)
23/10/2021 13:50 20oC (68.0oF) 67%
WNW (2900)
1b (3kt)
23/10/2021 13:20 20oC (68.0oF) 72%
NW (3100)
1b (3kt)
23/10/2021 12:50 20oC (68.0oF) 72%
WNW (2900)
1b (3kt)
23/10/2021 12:20 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
2b (4kt)
23/10/2021 11:50 19oC (66.2oF) 72%
WNW (3000)
1b (3kt)
23/10/2021 11:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 10:50 18oC (64.4oF) 77%
N (3500)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours