ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 07:50 14oC (57.2oF) 62%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 62%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 66%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 05:50 12oC (53.6oF) 66%
NW (3100)
4b (12kt)
20/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
4b (11kt)
20/04/2021 04:50 11oC (51.8oF) 66%
N (3500)
2b (6kt)
20/04/2021 04:20 10oC (50.0oF) 70%
N (3500)
2b (6kt)
20/04/2021 03:50 9oC (48.2oF) 75%
N (3500)
3b (10kt)
20/04/2021 03:20 7oC (44.6oF) 81%
N (3500)
3b (8kt)
20/04/2021 02:50 9oC (48.2oF) 75%
N (3500)
4b (12kt)
20/04/2021 02:20 10oC (50.0oF) 70%
N (3500)
4b (11kt)
20/04/2021 01:50 8oC (46.4oF) 81%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/04/2021 01:20 6oC (42.8oF) 93%
E (1000)
2b (4kt)
20/04/2021 00:50 6oC (42.8oF) 93%
E (1000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours