ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ierapetra (Ierapetra) Longitute (Lon): 25.44 Latitute (Lat): 35.0 Altitute (Alt): 18m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower

Station Observations for the last 24 hours