ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tympaki (Tympaki) Longitute (Lon): 24.762 Latitute (Lat): 35.067 Altitute (Alt): 6m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 11:00 14oC (57.2oF) 54%
NNW (3300)
4b (15kt)
18/01/2020 10:00 14oC (57.2oF) 54%
NNW (3300)
4b (15kt)
18/01/2020 09:00 14oC (57.2oF) 54%
WNW (3000)
2b (4kt)
18/01/2020 08:00 13oC (55.4oF) 62%
W (2700)
2b (4kt)
18/01/2020 07:00 12oC (53.6oF) 66%
E (0900)
2b (5kt)
18/01/2020 06:00 8oC (46.4oF) 81%
E (0900)
2b (4kt)
17/01/2020 12:00 13oC (55.4oF) 54%
NNW (3300)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
17/01/2020 11:00 14oC (57.2oF) 54%
NNW (3300)
3b (10kt)
17/01/2020 10:00 14oC (57.2oF) 50%
NNW (3300)
2b (5kt)
17/01/2020 09:00 13oC (55.4oF) 54%
NNW (3300)
3b (8kt)
17/01/2020 08:00 13oC (55.4oF) 58%
WNW (3000)
4b (12kt)
17/01/2020 07:00 13oC (55.4oF) 62%
NNW (3300)
3b (8kt)
17/01/2020 06:00 13oC (55.4oF) 50%
N (0100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours