ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tympaki (Tympaki) Longitute (Lon): 24.762 Latitute (Lat): 35.067 Altitute (Alt): 6m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/06/2020 11:00 27oC (80.6oF) 53%
ESE (1200)
2b (4kt)
06/06/2020 10:00 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1200)
2b (4kt)
06/06/2020 09:00 27oC (80.6oF) 47%
ESE (1200)
2b (4kt)
06/06/2020 07:00 28oC (82.4oF) 36%
ENE (0600)
2b (4kt)
06/06/2020 06:00 28oC (82.4oF) 34% VARIABLE 1b (3kt)
05/06/2020 12:00 27oC (80.6oF) 38%
S (1800)
3b (8kt)
05/06/2020 11:00 27oC (80.6oF) 31%
S (1800)
2b (6kt)
05/06/2020 10:00 25oC (77.0oF) 49%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/06/2020 09:00 24oC (75.2oF) 64%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/06/2020 08:00 23oC (73.4oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
05/06/2020 07:00 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
05/06/2020 06:00 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
04/06/2020 12:00 23oC (73.4oF) 64%
W (2700)
2b (4kt)
04/06/2020 11:00 24oC (75.2oF) 49%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours