ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 08:20 10oC (50.0oF) 66%
E (0900)
2b (5kt)
03/04/2020 07:50 10oC (50.0oF) 66%
E (0900)
2b (5kt)
03/04/2020 07:20 8oC (46.4oF) 70%
E (0900)
2b (4kt)
03/04/2020 06:50 8oC (46.4oF) 70%
E (0900)
2b (4kt)
03/04/2020 06:20 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 05:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
03/04/2020 05:20 4oC (39.2oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 04:50 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 04:20 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 03:50 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 03:20 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 02:50 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
02/04/2020 18:50 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0200)
4b (11kt)
02/04/2020 18:20 6oC (42.8oF) 75%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
02/04/2020 17:50 6oC (42.8oF) 75%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)

Station Observations for the last 24 hours