ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/11/2019 20:20 14oC (57.2oF) 87%
NNE (0300)
2b (4kt)
17/11/2019 19:50 15oC (59.0oF) 82%
NNE (0300)
2b (4kt)
17/11/2019 19:20 15oC (59.0oF) 87%
NE (0400)
2b (4kt)
17/11/2019 18:50 15oC (59.0oF) 87%
NNE (0300)
2b (4kt)
17/11/2019 18:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
17/11/2019 17:50 15oC (59.0oF) 87%
ENE (0700)
2b (4kt)
17/11/2019 17:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
17/11/2019 16:50 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)
17/11/2019 16:20 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)
17/11/2019 15:50 17oC (62.6oF) 77%
NE (0400)
2b (4kt)
17/11/2019 15:20 17oC (62.6oF) 82%
NNE (0300)
2b (4kt)
17/11/2019 14:50 17oC (62.6oF) 82%
NE (0400)
2b (5kt)
17/11/2019 14:20 18oC (64.4oF) 72%
NE (0400)
3b (9kt)
17/11/2019 13:50 18oC (64.4oF) 72%
NE (0500)
3b (10kt)
17/11/2019 13:20 18oC (64.4oF) 72%
NE (0500)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours