ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 14:20 15oC (59.0oF) 62%
ENE (0600)
3b (10kt)
05/12/2020 13:50 16oC (60.8oF) 62%
E (0800)
3b (10kt)
05/12/2020 13:20 16oC (60.8oF) 54%
E (0800)
3b (10kt)
05/12/2020 12:50 16oC (60.8oF) 54%
ENE (0700)
4b (11kt)
05/12/2020 12:20 17oC (62.6oF) 58%
E (0800)
4b (11kt)
05/12/2020 11:50 17oC (62.6oF) 58%
E (0800)
4b (11kt)
05/12/2020 11:20 17oC (62.6oF) 58%
ENE (0700)
3b (10kt)
05/12/2020 10:50 16oC (60.8oF) 67%
ENE (0700)
3b (10kt)
05/12/2020 10:20 16oC (60.8oF) 62%
E (0800)
4b (11kt)
05/12/2020 09:50 16oC (60.8oF) 62%
ENE (0700)
3b (9kt)
05/12/2020 09:20 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0600)
4b (11kt)
05/12/2020 08:50 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0600)
4b (11kt)
05/12/2020 08:20 13oC (55.4oF) 71%
ENE (0700)
3b (9kt)
05/12/2020 07:50 12oC (53.6oF) 76%
ENE (0600)
3b (10kt)
05/12/2020 07:20 9oC (48.2oF) 87%
ENE (0700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours