ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 07:50 3oC (37.4oF) 60% CALM
24/01/2020 07:20 1oC (33.8oF) 59% CALM
24/01/2020 06:50 -1oC (30.2oF) 68% CALM
24/01/2020 06:20 -2oC (28.4oF) 68% CALM
24/01/2020 05:50 -4oC (24.8oF) 73%
NE (0400)
2b (4kt)
24/01/2020 05:20 -5oC (23.0oF) 85%
N (0100)
2b (4kt)
24/01/2020 04:50 -5oC (23.0oF) 85% CALM
24/01/2020 04:20 -5oC (23.0oF) 85% CALM
24/01/2020 03:50 -5oC (23.0oF) 85% CALM
23/01/2020 19:20 2oC (35.6oF) 64%
N (0100)
3b (8kt)
23/01/2020 18:50 2oC (35.6oF) 64%
NNE (0300)
3b (7kt)
23/01/2020 18:20 2oC (35.6oF) 64%
N (0100)
2b (6kt)
23/01/2020 17:50 2oC (35.6oF) 64% CALM
23/01/2020 17:20 6oC (42.8oF) 52% CALM
23/01/2020 16:50 7oC (44.6oF) 48% CALM

Station Observations for the last 24 hours