ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 17:50 10oC (50.0oF) 76% CALM
03/03/2021 17:20 11oC (51.8oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
03/03/2021 16:50 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)
03/03/2021 16:20 13oC (55.4oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
03/03/2021 15:50 14oC (57.2oF) 38%
ENE (0600)
2b (6kt)
03/03/2021 15:20 15oC (59.0oF) 33%
ENE (0600)
3b (9kt)
03/03/2021 14:50 16oC (60.8oF) 31%
NE (0500)
4b (13kt)
03/03/2021 14:20 16oC (60.8oF) 35%
NE (0500)
4b (14kt)
03/03/2021 13:50 16oC (60.8oF) 35%
NE (0500)
4b (14kt)
03/03/2021 13:20 16oC (60.8oF) 35%
NE (0500)
4b (12kt)
03/03/2021 12:50 15oC (59.0oF) 38%
NE (0500)
3b (10kt)
03/03/2021 12:20 15oC (59.0oF) 38%
NE (0500)
4b (11kt)
03/03/2021 11:50 15oC (59.0oF) 38%
NE (0400)
4b (14kt)
03/03/2021 11:20 13oC (55.4oF) 46%
NNE (0300)
4b (12kt)
03/03/2021 10:50 12oC (53.6oF) 50%
NE (0400)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours