ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/10/2020 06:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
31/10/2020 05:50 7oC (44.6oF) 81%
NNE (0200)
2b (4kt)
31/10/2020 05:20 8oC (46.4oF) 81%
N (0100)
2b (4kt)
31/10/2020 04:50 8oC (46.4oF) 81%
NE (0400)
2b (6kt)
31/10/2020 04:20 8oC (46.4oF) 81%
E (0800)
2b (4kt)
31/10/2020 03:50 9oC (48.2oF) 75%
E (1000)
1b (3kt)
31/10/2020 03:20 10oC (50.0oF) 81%
E (0900)
2b (5kt)
31/10/2020 02:50 10oC (50.0oF) 81%
E (0800)
1b (3kt)
31/10/2020 02:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
31/10/2020 01:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
31/10/2020 00:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
30/10/2020 23:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
30/10/2020 23:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
30/10/2020 21:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
30/10/2020 20:50 11oC (51.8oF) 87%
NNE (0200)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours