ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2022 13:20 24oC (75.2oF) 52%
SW (2200)
4b (11kt)
23/05/2022 12:50 24oC (75.2oF) 52%
SW (2300)
4b (12kt)
23/05/2022 12:20 24oC (75.2oF) 49%
WSW (2400)
3b (10kt)
23/05/2022 11:50 24oC (75.2oF) 49%
WSW (2400)
3b (8kt)
23/05/2022 11:20 26oC (78.8oF) 46%
WSW (2400)
3b (9kt)
23/05/2022 10:50 26oC (78.8oF) 46%
SW (2300)
3b (9kt)
23/05/2022 10:20 24oC (75.2oF) 49%
SW (2200)
2b (6kt)
23/05/2022 09:50 24oC (75.2oF) 49%
SW (2200)
2b (5kt)
23/05/2022 09:20 24oC (75.2oF) 49%
SSW (2100)
2b (6kt)
23/05/2022 08:50 24oC (75.2oF) 49%
SW (2300)
3b (8kt)
23/05/2022 08:20 23oC (73.4oF) 60%
SSW (2100)
2b (6kt)
23/05/2022 07:50 23oC (73.4oF) 60%
SSW (2100)
2b (6kt)
23/05/2022 07:20 23oC (73.4oF) 60%
SW (2300)
2b (5kt)
23/05/2022 06:50 22oC (71.6oF) 64%
SSE (1500)
2b (4kt)
23/05/2022 06:20 21oC (69.8oF) 68% CALM

Station Observations for the last 24 hours