ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2021 13:50 5oC (41.0oF) 48% CALM
19/01/2021 13:20 5oC (41.0oF) 44%
S (1700)
2b (4kt)
19/01/2021 12:50 5oC (41.0oF) 44%
SSE (1500)
2b (5kt)
19/01/2021 12:20 5oC (41.0oF) 41%
SE (1300)
2b (5kt)
19/01/2021 11:50 5oC (41.0oF) 41%
SSE (1500)
2b (6kt)
19/01/2021 11:20 3oC (37.4oF) 64% CALM
19/01/2021 10:50 3oC (37.4oF) 64% CALM
19/01/2021 10:20 2oC (35.6oF) 55%
ESE (1100)
2b (5kt)
19/01/2021 09:50 2oC (35.6oF) 64%
E (1000)
2b (6kt)
19/01/2021 09:20 1oC (33.8oF) 74%
E (0800)
2b (4kt)
19/01/2021 08:50 0oC (32.0oF) 69% CALM
19/01/2021 08:20 -1oC (30.2oF) 63% CALM
19/01/2021 07:50 -1oC (30.2oF) 63% CALM
19/01/2021 07:20 -2oC (28.4oF) 68% CALM
19/01/2021 06:50 -2oC (28.4oF) 68% CALM

Station Observations for the last 24 hours