ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2019 20:20 18oC (64.4oF) 77%
W (2800)
2b (4kt)
24/05/2019 19:50 18oC (64.4oF) 77%
WSW (2500)
2b (5kt)
24/05/2019 19:20 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2500)
2b (5kt)
24/05/2019 18:50 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2400)
2b (5kt)
24/05/2019 18:20 18oC (64.4oF) 72%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/05/2019 17:50 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2400)
2b (6kt)
24/05/2019 17:20 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2500)
3b (8kt)
24/05/2019 16:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2600)
3b (7kt)
24/05/2019 16:20 19oC (66.2oF) 72%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/05/2019 15:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2300)
3b (8kt)
24/05/2019 15:20 22oC (71.6oF) 56%
SW (2300)
3b (8kt)
24/05/2019 14:50 22oC (71.6oF) 56%
SW (2200)
3b (9kt)
24/05/2019 14:20 22oC (71.6oF) 56%
SW (2200)
3b (7kt)
24/05/2019 13:50 22oC (71.6oF) 56%
S (1900)
2b (6kt)
24/05/2019 13:20 22oC (71.6oF) 56%
SW (2200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours