ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 16:50 20oC (68.0oF) 52% CALM
21/09/2019 16:20 20oC (68.0oF) 39% CALM
21/09/2019 15:50 21oC (69.8oF) 37%
SSW (2000)
1b (2kt)
21/09/2019 15:20 21oC (69.8oF) 34%
SSW (2000)
1b (2kt)
21/09/2019 14:50 22oC (71.6oF) 32%
SW (2200)
2b (4kt)
21/09/2019 14:20 22oC (71.6oF) 32%
SSW (2100)
2b (5kt)
21/09/2019 13:50 22oC (71.6oF) 34%
SSW (2100)
2b (4kt)
21/09/2019 13:20 22oC (71.6oF) 34%
SSW (2100)
2b (6kt)
21/09/2019 12:50 22oC (71.6oF) 34%
SSE (1600)
2b (6kt)
21/09/2019 12:20 22oC (71.6oF) 34%
S (1700)
3b (8kt)
21/09/2019 11:50 22oC (71.6oF) 34%
S (1700)
3b (10kt)
21/09/2019 11:20 22oC (71.6oF) 32%
SSE (1600)
3b (10kt)
21/09/2019 10:50 22oC (71.6oF) 34%
SSE (1600)
3b (10kt)
21/09/2019 10:20 20oC (68.0oF) 36%
SE (1400)
3b (9kt)
21/09/2019 09:50 20oC (68.0oF) 36%
ESE (1100)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours