ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 07:20 8oC (46.4oF) 75%
ESE (1100)
2b (4kt)
03/04/2020 06:50 8oC (46.4oF) 75% CALM
03/04/2020 06:20 6oC (42.8oF) 86% CALM
03/04/2020 05:50 6oC (42.8oF) 86% CALM
03/04/2020 05:20 5oC (41.0oF) 80% CALM
03/04/2020 04:50 5oC (41.0oF) 80% CALM
03/04/2020 04:20 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0300)
2b (4kt)
03/04/2020 03:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
02/04/2020 17:50 8oC (46.4oF) 75%
E (0900)
2b (5kt)
02/04/2020 17:20 9oC (48.2oF) 75%
SE (1300)
2b (4kt)
02/04/2020 16:50 9oC (48.2oF) 75%
SE (1300)
2b (4kt)
02/04/2020 16:20 9oC (48.2oF) 75%
E (0900)
2b (4kt)
02/04/2020 15:50 10oC (50.0oF) 70%
E (1000)
2b (6kt)
02/04/2020 15:20 11oC (51.8oF) 66%
E (1000)
2b (4kt)
02/04/2020 14:50 11oC (51.8oF) 66% CALM

Station Observations for the last 24 hours