ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/10/2023 12:50 24oC (75.2oF) 26%
S (1900)
3b (8kt)
03/10/2023 12:20 24oC (75.2oF) 28%
S (1700)
3b (7kt)
03/10/2023 11:50 24oC (75.2oF) 30%
S (1700)
3b (10kt)
03/10/2023 11:20 25oC (77.0oF) 27%
S (1700)
4b (11kt)
03/10/2023 10:50 25oC (77.0oF) 27%
SSE (1600)
4b (11kt)
03/10/2023 10:20 25oC (77.0oF) 27%
ESE (1100)
3b (8kt)
03/10/2023 09:50 24oC (75.2oF) 28%
E (0900)
3b (9kt)
03/10/2023 09:20 24oC (75.2oF) 28%
E (0900)
3b (9kt)
03/10/2023 08:50 23oC (73.4oF) 30%
ENE (0700)
3b (10kt)
03/10/2023 08:20 22oC (71.6oF) 34%
ENE (0700)
3b (9kt)
03/10/2023 07:50 22oC (71.6oF) 34%
ENE (0700)
3b (9kt)
03/10/2023 07:20 21oC (69.8oF) 39%
ENE (0700)
4b (11kt)
03/10/2023 06:50 19oC (66.2oF) 45%
ENE (0700)
2b (6kt)
03/10/2023 06:20 17oC (62.6oF) 51%
E (0900)
2b (5kt)
03/10/2023 05:50 16oC (60.8oF) 54%
ENE (0700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours