ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/08/2020 09:50 28oC (82.4oF) 50%
SE (1300)
3b (8kt)
15/08/2020 09:20 28oC (82.4oF) 50%
SE (1300)
3b (9kt)
15/08/2020 08:50 28oC (82.4oF) 50%
SE (1300)
3b (9kt)
15/08/2020 08:20 29oC (84.2oF) 50%
SE (1300)
3b (9kt)
15/08/2020 07:50 28oC (82.4oF) 50%
ESE (1200)
3b (9kt)
15/08/2020 07:20 28oC (82.4oF) 50%
ESE (1200)
3b (8kt)
15/08/2020 06:50 27oC (80.6oF) 57%
ESE (1100)
3b (8kt)
15/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 53%
ENE (0700)
2b (6kt)
15/08/2020 05:50 25oC (77.0oF) 56%
ENE (0700)
2b (6kt)
15/08/2020 05:20 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
2b (5kt)
15/08/2020 04:50 22oC (71.6oF) 68%
NE (0500)
2b (5kt)
15/08/2020 04:20 21oC (69.8oF) 72%
ENE (0700)
2b (4kt)
15/08/2020 03:50 21oC (69.8oF) 72%
ENE (0600)
2b (5kt)
15/08/2020 03:20 21oC (69.8oF) 72%
ENE (0600)
2b (5kt)
15/08/2020 02:50 21oC (69.8oF) 72%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours