ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 06:20 10oC (50.0oF) 81%
NNE (0200)
1b (2kt)
20/04/2021 05:50 9oC (48.2oF) 87%
NE (0400)
1b (3kt)
20/04/2021 05:20 8oC (46.4oF) 87% CALM
20/04/2021 04:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
20/04/2021 04:20 7oC (44.6oF) 93%
E (0800)
2b (5kt)
20/04/2021 03:50 6oC (42.8oF) 100%
E (0800)
2b (5kt)
19/04/2021 17:50 9oC (48.2oF) 93%
S (1700)
2b (5kt)
19/04/2021 17:20 8oC (46.4oF) 87%
SE (1300)
3b (8kt)
19/04/2021 16:50 9oC (48.2oF) 93%
N (3500)
2b (6kt)
19/04/2021 16:20 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
3b (7kt)
19/04/2021 15:50 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2500)
3b (9kt)
19/04/2021 15:20 13oC (55.4oF) 87%
SW (2300)
5b GUSTS 8b (19ktG34kt)
19/04/2021 14:50 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0700)
2b (6kt)
19/04/2021 14:20 14oC (57.2oF) 81%
E (0800)
3b (7kt)
19/04/2021 13:50 13oC (55.4oF) 93%
E (0800)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours