ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 06:50 1oC (33.8oF) 74%
NW (3100)
2b (6kt)
01/02/2023 06:20 -1oC (30.2oF) 80% CALM
01/02/2023 05:50 -1oC (30.2oF) 80% CALM
01/02/2023 05:20 -1oC (30.2oF) 86% CALM
01/02/2023 04:50 -1oC (30.2oF) 86% CALM
31/01/2023 19:20 3oC (37.4oF) 86%
NNE (0300)
2b (4kt)
31/01/2023 18:50 3oC (37.4oF) 86%
NE (0400)
2b (6kt)
31/01/2023 18:20 4oC (39.2oF) 80%
E (0800)
1b (2kt)
31/01/2023 17:50 4oC (39.2oF) 80%
NNE (0200)
1b (2kt)
31/01/2023 17:20 5oC (41.0oF) 70%
N (0100)
2b (4kt)
31/01/2023 16:50 5oC (41.0oF) 70%
NNE (0300)
2b (4kt)
31/01/2023 16:20 6oC (42.8oF) 65% VARIABLE 1b (2kt)
31/01/2023 15:50 6oC (42.8oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
31/01/2023 15:20 8oC (46.4oF) 56%
SSW (2000)
1b (3kt)
31/01/2023 14:50 9oC (48.2oF) 53%
S (1900)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours