ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 06:50 1oC (33.8oF) 69% CALM
24/01/2020 06:20 1oC (33.8oF) 64%
NNE (0200)
2b (4kt)
24/01/2020 05:50 1oC (33.8oF) 64%
NE (0500)
2b (5kt)
24/01/2020 05:20 0oC (32.0oF) 69%
NE (0500)
2b (5kt)
24/01/2020 04:50 0oC (32.0oF) 69%
NE (0400)
2b (4kt)
24/01/2020 04:20 0oC (32.0oF) 69%
NE (0500)
2b (6kt)
24/01/2020 03:50 0oC (32.0oF) 69%
NE (0500)
3b (7kt)
24/01/2020 03:20 -1oC (30.2oF) 80%
NE (0500)
2b (6kt)
24/01/2020 02:50 0oC (32.0oF) 74%
NE (0500)
2b (6kt)
24/01/2020 01:50 0oC (32.0oF) 80%
NE (0400)
2b (5kt)
23/01/2020 23:50 0oC (32.0oF) 80%
NNE (0300)
2b (5kt)
23/01/2020 22:50 0oC (32.0oF) 74%
NNE (0300)
2b (5kt)
23/01/2020 21:50 1oC (33.8oF) 69%
NE (0400)
2b (6kt)
23/01/2020 20:50 1oC (33.8oF) 69%
NNE (0200)
2b (6kt)
23/01/2020 20:20 2oC (35.6oF) 74%
NNE (0300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours