ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 05:20 24oC (75.2oF) 64% CALM
19/07/2019 04:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
19/07/2019 04:20 20oC (68.0oF) 72%
NE (0500)
2b (4kt)
19/07/2019 03:50 20oC (68.0oF) 72%
NE (0400)
2b (4kt)
19/07/2019 03:20 19oC (66.2oF) 77%
ENE (0600)
2b (5kt)
19/07/2019 02:50 20oC (68.0oF) 77%
NE (0500)
2b (4kt)
19/07/2019 02:20 20oC (68.0oF) 77%
NE (0400)
2b (5kt)
18/07/2019 20:20 24oC (75.2oF) 73%
WNW (2900)
2b (5kt)
18/07/2019 19:50 24oC (75.2oF) 73%
WNW (2900)
2b (5kt)
18/07/2019 19:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
2b (4kt)
18/07/2019 18:50 25oC (77.0oF) 68%
W (2800)
2b (6kt)
18/07/2019 18:20 25oC (77.0oF) 64%
W (2600)
2b (5kt)
18/07/2019 17:50 26oC (78.8oF) 60%
W (2700)
2b (4kt)
18/07/2019 17:20 26oC (78.8oF) 57%
W (2600)
2b (4kt)
18/07/2019 16:50 26oC (78.8oF) 57%
SW (2200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours