ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Limnos (Limnos) Longitute (Lon): 25.24 Latitute (Lat): 39.92 Altitute (Alt): 2m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2024 00:50 17oC (62.6oF) 63%
NNE (0300)
4b (12kt)
26/05/2024 23:50 17oC (62.6oF) 63%
NE (0400)
4b (12kt)
26/05/2024 22:50 18oC (64.4oF) 51%
NNE (0300)
4b (13kt)
26/05/2024 21:50 19oC (66.2oF) 48%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
26/05/2024 20:50 19oC (66.2oF) 48%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
26/05/2024 19:50 20oC (68.0oF) 48%
ENE (0600)
3b (10kt)
26/05/2024 18:50 21oC (69.8oF) 45%
ENE (0600)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
26/05/2024 18:20 21oC (69.8oF) 48%
ENE (0600)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
26/05/2024 17:50 21oC (69.8oF) 48%
ENE (0600)
4b (12kt)
26/05/2024 17:20 22oC (71.6oF) 45%
NE (0500)
4b (13kt)
26/05/2024 16:50 22oC (71.6oF) 45%
NE (0500)
4b (16kt)
26/05/2024 16:20 23oC (73.4oF) 49%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (18ktG32kt)
26/05/2024 15:50 23oC (73.4oF) 49%
NE (0400)
5b (17kt)
26/05/2024 15:20 23oC (73.4oF) 56%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
26/05/2024 14:50 23oC (73.4oF) 56%
NE (0400)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours