ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Samos (Samos) Longitute (Lon): 26.92 Latitute (Lat): 37.69 Altitute (Alt): 6m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/05/2024 23:50 19oC (66.2oF) 72%
N (3600)
3b (7kt)
26/05/2024 20:50 19oC (66.2oF) 72%
NNE (0300)
2b (5kt)
26/05/2024 19:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 18:50 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 17:50 21oC (69.8oF) 63%
ESE (1200)
3b (7kt)
26/05/2024 17:20 21oC (69.8oF) 63%
E (0800)
2b (6kt)
26/05/2024 16:50 22oC (71.6oF) 64%
E (1000)
2b (5kt)
26/05/2024 16:20 22oC (71.6oF) 56%
E (1000)
2b (5kt)
26/05/2024 15:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
2b (6kt)
26/05/2024 15:20 23oC (73.4oF) 56%
E (1000)
2b (5kt)
26/05/2024 14:50 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2024 14:20 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 13:50 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 13:20 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 12:50 24oC (75.2oF) 52%
ENE (0700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours