ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalamata (Kalamata) Longitute (Lon): 22.02 Latitute (Lat): 37.07 Altitute (Alt): 6m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2024 00:50 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2024 00:20 18oC (64.4oF) 55%
N (3500)
2b (4kt)
26/05/2024 23:50 16oC (60.8oF) 71%
N (3600)
3b (8kt)
26/05/2024 23:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 22:50 16oC (60.8oF) 82%
N (3600)
2b (4kt)
26/05/2024 22:20 16oC (60.8oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
26/05/2024 21:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 21:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2024 20:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 20:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 19:50 18oC (64.4oF) 87%
N (3600)
2b (4kt)
26/05/2024 19:20 19oC (66.2oF) 82% CALM
26/05/2024 18:50 19oC (66.2oF) 82% CALM
26/05/2024 18:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
26/05/2024 17:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours