ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalymnos (Kalymnos) Longitute (Lon): 26.939 Latitute (Lat): 36.965 Altitute (Alt): 228m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 17:00 20oC (68.0oF) 55%
NNW (3300)
3b (10kt)
22/09/2019 16:00 20oC (68.0oF) 59%
NNW (3300)
4b (12kt)
22/09/2019 15:00 21oC (69.8oF) 48%
NW (3100)
3b (10kt)
22/09/2019 11:00 21oC (69.8oF) 55%
NW (3200)
4b (16kt)
22/09/2019 10:00 21oC (69.8oF) 48%
NNW (3300)
4b (14kt)
22/09/2019 09:00 20oC (68.0oF) 55%
NW (3200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
22/09/2019 06:30 19oC (66.2oF) 55%
N (3500)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
22/09/2019 06:00 19oC (66.2oF) 59%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 05:00 19oC (66.2oF) 59%
N (3500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 04:00 18oC (64.4oF) 59%
NNW (3400)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 03:30 19oC (66.2oF) 55%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
21/09/2019 08:30 20oC (68.0oF) 67%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
21/09/2019 08:00 20oC (68.0oF) 67%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
21/09/2019 07:00 19oC (66.2oF) 72%
N (0100)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
21/09/2019 06:00 19oC (66.2oF) 72%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)

Station Observations for the last 24 hours